L. 06.12.2019 19:09

Czy można powiedzieć, że to Bóg Ojciec umarł na krzyżu? Odpowiadający pisał kiedyś, że nie, ale pani od religii stwierdziła, że można tak powiedzieć ponieważ poszczególne rzeczy przypisuje się konkretnej Osobie Boskiej tak jak nie mówimy, że Jezus stworzył świat. Ale czy to nie jest tak, że te trzy Osoby, skoro to trzy Osoby to nie Ojciec, ale Jezus umarł na krzyżu? I czy można powiedzieć, że Jezus modlił się do samego siebie? Mnie się wydaje, że nie bo Jezus modlił się do Ojca, ale pani od religii powiedziała, że można powiedzieć, że Jezus modlił się do samego siebie. Ale przecież to chyba by było bez sensu, gdyby modlił się do siebie. I czy Ojciec jest tym samym co Syn, a Syn tym samym co Duch, a Duch tym co Ojciec i syn?

Odpowiedź:

W Bogu wszystko jest jednym, jeśli nie zachodzi przeciwstawność relacji. Np. Ojciec posyła Syna na świat, Syn jest posłany. Syn umiera na krzyżu w posłuszeństwie Ojcu, Ojciec jest tym, który to posłuszeństwo niejako odbiera. Zobacz Katechizm Kościoła Katolickiego 253-256

J.