Gość 03.11.2019 19:09

1.Jak należy interpretować ten fragment ?
2.Czy to że 8 osób zostało uratowanych przez arkę sugeruję małą liczbę zbawionych ?


1P 17-22
(17) Lepiej bowiem cierpieć niewinnie - jeśli Bóg tak chce - niż za złe czyny. (18) Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał - sprawiedliwy za niesprawiedliwych - aby was przyprowadzić do Boga. Jego ciało wprawdzie zabito, ale mocą Ducha został przywrócony do życia. (19) Jego mocą poszedł również, aby ogłosić naukę uwięzionym duchom, (20) które niegdyś, za dni Noego, nie okazały posłuszeństwa. Wtedy Bóg czekał cierpliwie, zanim zbudowano arkę, w której tylko nieliczni, to jest osiem osób, zostali zbawieni dzięki wodzie. (21) Teraz zaś przez znak wody zbawia was chrzest, który nie jest obmyciem cielesnego brudu, ale zobowiązaniem wobec Boga do czystego sumienia dzięki Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. (22) Wzniósł się On do nieba i jest po prawicy Boga, a zostali mu poddani aniołowie, potęgi i moce.

Odpowiedź:

Zdecydowanie fakt, że pada tu liczba 8 nie znaczy, że niewielu będzie zbawionych. Przecież w tekście wyraźnie napisano, ze Chrystus poszedł "ogłosić naukę uwięzionym duchom, które niegdyś, za dni Noego, nie okazały posłuszeństwa". Czyli chodzi o zbawienie tych, którzy utonęlli w potopie...

Jak ten tekst interpretować.. Ano tak, jak napisano, bez przekręcania czegokolwiek. Mamy tu:

1. Wezwanie, by jeśli już cierpieć, to niewinnie - ta jak Chrystus

2. Przypomnienie, że niewinna śmierć Jezusa przyniosła nam zbawienie.

3. Przypomnienie prawdy, że Jezus umarł także za tych, którzy umarli przed Nim.

4. Przypomnienie co daje nam chrzest.

5. Przypomnienie prawdy o tym, że Jezus w niebie zasiadł po prawicy Ojca, czyli został królem.

Ot co...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg