sprawiedliwość 11.10.2019 09:24

W Piśmie Świętym znajduje się mniej więcej takie "oddajcie każdemu co mu się słusznie należy" Czy ta kwestia dotyczy tylko tych pozytywnych rzeczy, czy także tego, co negatywne. Myślę tu np. o słusznej karze, reprymendzie, upomnienie itp.?

Odpowiedź:

W Piśmie Świętym... To raczej formuła teologiczna. Wyjaśnienie - zobacz TUTAJ

Jest podobne zdanie w Liście do Rzymian (13,7). Dotyczy ono jednak podporządkowania się władzy.

Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło, komu uległość - uległość, komu cześć - cześć.

A gdy chodzi o sprawiedliwość... No oczywiście, gdy komuś należy się kara, to powinien być ukarany. Tyle że od wymierzania kar jest wymiar sprawiedliwości, nie samosądy :)

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg