Gość 12.07.2019 15:50

Czy osoba po rozwodzie może otrzymać rozgrzeszenie? Czy może przystępować do Sakramentów Świętych? Czy może taka osoba jest już z góry skazana na potępienie i niema możliwości powrotu do Kościoła?

Odpowiedź:

To zależy. "Po rozwodzie" może oznaczać dwie różne sytuacje: gdy osoba pozostaje samotna i gdy wiążę się z kimś innym.

W tej pierwszej sytuacji rozwiedziony może na normalnych zasadach korzystać z sakramentów. Oczywiście istnieje problem jego ewentualnej winy za rozpad małżeństwa, konieczność naprawienia o ile się da sytuacji, ale jakichś niepokonalnych przeszkód tu nie ma. Gdy ktoś jest w nowym związku jest problem trwania w cudzołóstwie. I to właśnie owo trwanie w cudzołóstwie, nie rozwód, uniemożliwiają normalne korzystanie  z sakramentów.

Istnieje jeden wyjątek: gdy żyjący w nowym związku, zwłaszcza osoby już starsze, decydują się na życie jak brat z siostrą. Wtedy proboszcz, pod paroma innymi jeszcze warunkami, może pozwolić im na korzystanie z sakramentów, o ile tego zobowiązania dochowują.

J.