Marian 22.04.2019 22:21

Szczęść Boże. Mt.10 ... " Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec , które poginęły z domu Izraela " Wydaje się ,ze Jezus pragnie tylko nawrócenia Żydów, nie ludności całego świata.Proszę o wytłumaczenie.

Odpowiedź:

Słusznie się Panu wydaje. Misja Jezusa, choć zdarzało mu się czynić cuda dla pogan, skierowana była do Żydów. To oni mieli w nim zobaczyć Mesjasza. I gdy chodzi o rozesłanie Apostołów z Mt 10, to o pomoc w tej misji właśnie chodziło. Misja nauczania "całego świata" została zlecona przezeń Apostołom dopiero po zmartwychwstaniu. A rozpoczęli ją dopiero po zesłaniu Ducha Świętego i to też nie od razu. Najpewniej z początku nie bardzo wiedzieli, jak się do tego zabrać. Siedzieli w Jerozolimie. Dopiero prześladowanie spowodowało, że poszli także w inne miejsca, z czasem, w dużej mierze dzi eki postawia św. Pawła, coraz odważniej zwracając się także do pogan.

J.