Gość_P_M 28.11.2018 13:43

Mk16.16 "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony"
czy chrzest dzieci, które jeszcze nie są wstanie wierzyć jest prawidłowe? W biblii nie znalazłem opisu chrztu dzieci tylko zawsze dorosłych, co więcej kandydat musiał chyba 3 lata trwać w nauce Jezusa.

Odpowiedź:

W Piśmie Świętym znajdujemy wzmianki o chrzcie dorosłych "wraz z całymi domami" - Dz 16, 15, Dz 16, 33, 1Kor 1, 16. A to oznacza wszystkich, pewnie więc też i niemowlęta.

Chrzest niemowląt ma sens, gdy rodzice chcą wychować dzieci w chrześcijańskiej wierze. Gwarantują wtedy, że dziecku przekażą wiarę (choć oczywiście może ją tez odrzucić). Dobre w chrzcie niemowląt jest to, że pozwala dzieciom od samego początku wzrastać w łasce...

J.