Gość 27.12.2017 17:52

Czy świadkiem bierzmowania może zostać jeden z rodziców bierzmowanego?
Wiem, że Kodeksie prawa kanonicznego napisano:

Kanon 893

§ 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kanonie 874.

§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

A w kanonie 874 napisano:

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Bardzo chciałabym, żeby była to jednak moja mama, rodzice chrzestni raczej nie wchodzą w grę, a kiedy kilka lat temu mój starszy brat był bierzmowany, jego świadkiem był tata i nie był to wyjątek, bo wielu innych kandydatów też miało za świadka jednego z rodziców. Czy jest taka możliwość? Np. jeśli proboszcz danej parafii zgodzi się na coś takiego?

Odpowiedź:

Przepis prawa kanonicznego jest jasny. Widać wcześniej proboszcz (pewnie nie jeden) o nim zapomniał....

J.