Gość 27.12.2017 17:21

Czy katolik może ożenić się z muzułmanką, która wzięła już ślub islamski z innym muzułmaninem i postanowiła od niego odejść?

Odpowiedź:

Sprawa wymagałaby dokładniejszego zbadania. Na przykład pod kątem tego, czy owa kobieta była pierwszą czy którąś z kolei żoną owego muzułmanina. Zasadniczo jest jednak tak, że Kościół katolicki uznaje za ważne te małżeństwa, które przez niekatolików zostały zawarte zgodnie z obowiązującymi normami prawa państwowego czy religijnego...

Dodajmy: w wypadku, gdyby owa kobieta chciała przyjąć chrześcijaństwo istniałaby możliwość skorzystania z tzw przywileju Pawłowego. Czyli możliwości zawarcia związku przez tych, którzy byli już w innym małżeństwie, ale po przyjęciu Chrystusa nie mogą lub nie chcą w nim trwać...

J.