Gość 19.09.2017 11:09

Proszę o ukrycie pytań.

(...)

Odpowiedź:

1. To co robicie jest jakimś oszustwem. Zarówno praca na czarno jak i to fikcyjne prowadzenie firmy dla zasiłku. Zawsze jednak w ocenie takich działań należy brać pod uwagę okoliczności. A w tym wypadku chodzi o utrzymanie rodziny. Niestety, odpowiadający w serwisie internetowym nie powinien tak czy inaczej rozstrzygać tego typu dylematów. Wiążąco zdecydować w tej sprawie mógłby spowiednik...

2. Słuszna jest Pani intuicja, że wyobrażanie sobie sytuacji grzesznych, nawet jeśli dotyczy męża, jakoś nie uchodzi i się Pani z tego spowiada. Natomiast co do pozostałych spraw, to nie widziałbym grzechu. Zbliżenie małżeńskie jest pewną całością. Czy coś dzieje się przed czy po ejakulacji, jakie temu towarzyszą myśli - o ile są czyste - to już nieistotne. 

W teologii moralnej zwraca się uwagę, że stosunek seksualny małżonków jest czymś dobrym i prawym. Powinien jednak spełniać dwa warunki: musi być wyrazem miłości i musi być otwarty na życie. Z wykroczeniami przeciwko pierwszych z tych zasad mamy do czynienia w przypadku gwałtu, zmuszania do zachowań, które są dla współmałżonka odrażające czy zbytnio męczące itd. Z drugimi gdy dochodzi do stosowania metod czy środków mających zapobiec poczęciu. No i tyle...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg