A 09.07.2017 14:04

Czy bycie ubogim jest konieczne do zbawienia? Czy osoba mająca dosyć dużą ilość pieniędzy nie może być zbawiona?

Odpowiedź:

Odpowiadając na to pytanie można by napisać całe elaboraty. Ostatecznie temat ten był swego czasu przedmiotem wielkich sporów w Kościele. Ale nie czuję się na siłach....

Ubóstwo jest w tradycji chrześcijańskiej traktowana jak rada, nie jako nakaz. Pan Jezus mówił, że wielbłądowi łatwiej przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa, ale nie twierdził, że to niemożliwe. W innym miejscu zwracał uwagę, że problemem jest nie samo posiadanie bogactwa ale to, że człowiek w tym bogactwie pokłada nadzieję (to w Kazaniu na górze, Mt5-7). A jeszcze w innym, że prowadzi to niejednego do gardzenia biednymi (przypowieść o bogaczu i Łazarzu). Ale samo posiadanie bogactwa zbawienia nie wyklucza....

J.