Gość7 27.06.2017 23:00

"bo życiem są dla tych, co je otrzymali, lekarstwem całego ich ciała".przysłów 4,22 Co oznaczają te słowa? Czy poprzez Słowo Boże np. poprzez jego czytanie - jeśli znajdujemy te słowa (w sensie chyba że je rozumiemy) to czy Bóg poprzez to uzdrawia ciała, tych którzy znajdują to Słowo?

Odpowiedź:

Cytat w szerszym kontekście brzmi: 

"Zważaj, synu, na moje słowa,
do uwag mych nakłoń swe ucho;
niech one nie schodzą ci z oczu,
przechowuj je pilnie w swym sercu;
bo życiem są dla tych, co je otrzymali,
lekarstwem całego ich ciała".

Autor Księgi Przysłów uważa, że trzymanie się jego nauki jest dla człowieka lekarstwem. W tym konkretnym przypadku chodzi zapewne o trzymanie się roztropności (tak zatytułowali bibliści ten fragment). Czyli kto trzyma się roztropności, będzie zdrowy. Tyle że to poezja. Niekoniecznie chodzi tu o zdrowie ciała w dzisiejszym naszym rozumieniu. Chodzi o zdrowie całego człowieka. Człowieka rozumianego jako całość. Faktycznie człowiek roztropny unika choroby skrajności, pchania się w błędy i paru innych..

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg