Gość22 05.12.2016 17:17

Czy słowa z księgi Izajasza "w Jego ranach jest nasze zdrowie" oznaczają że Jezus na krzyżu wziął na siebie także nasze choroby, skoro tam jest nasze zdrowie?

Odpowiedź:

Chodzi raczej o zdrowie duszy. Cały ten wiersz brzmi przecież:

Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

A całość tego proroctwa znajdziesz TUTAJ