uchodźcy 15.07.2016 01:40

Czy decyzja rządu (pani premier), aby nie wpuszczać obecnie uchodźców ze względu na duże zagrożenie jest słuszna? Jakie podejście do tej decyzji powinien mieć katolik?

Odpowiedź:

Pan Jezus powiedział między innymi:

"Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie."

J.