Przemek S. 09.02.2016 13:20

Chciałbym zwrócić uwagę na słowa Jezusa: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije Moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym". Jezus nie wspominał o spożywaniu Jego Ciała lub Krwi, ale o spożywaniu Ciała i Krwi. Czy przyjmowanie komunii świętej tylko pod jedną postacią nie jest zatem sprzeniewierzeniem się słowom Chrystusa? Wiem, że przyjmując Jezusa pod jedną postacią przyjmujemy Go całego, ale On też o tym wiedział a mimo wszystko powiedział takie a nie inne słowa.

Odpowiedź:

Zobacz TUTAJ

J.