Konatan 09.10.2015 23:25

Nie rozumiem tych słów św. Pawła: "Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie! Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć" (1 Kor, 7). O jakie panowanie nad sobą chodzi? Co to znaczy płonąć?

Odpowiedź:

Chodzi o panowanie nad swoim popędem seksualnym.

J.