Gość 22.03.2015 15:10

Szczęść Boże!

Czy Bóg może żądać od człowieka czegoś niemoralnego? Chodzi mi dokładnie o ofiarowanie Izaaka. Wiem, że była to próba, ale jak ją zinterpretować? Czy Bóg może kusić do złego? Wydaje mi się, że nie.

Odpowiedź:

Bóg nigdy nie chce zła. W sytuacji Abrahama też nie chciał, ale go wystawił na próbę...

W kulturach, w których żył Abraham składanie bogom ofiar z ludzi było praktykowane. Niekoniecznie wiec Abraham był świadom, że to niemoralne. Proszę pamiętać, ze Abraham to pierwsze postać z historii zbawienia. Wcześniej są tylko postaci prehistoryczne. Objawienie się dopiero zaczyna. Nawet 10 przykazań Bożych pojawiło się parę setek lat później...

J.