Gość 15.10.2013 21:17

Szczęść Boże.
Czy słowa Pana Jezusa (mowa Eucharystyczna) z Ewangelii Jana 6:54-56 – „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” – czy te słowa Pana Jezusa spełniają się podczas Łamania Chleba, Wieczerzy Pańskiej, Mszy Świętej? Pytam o to czy mówiąc te słowa Pan Jezus miał na myśli właśnie to, że czyniąc „te rzeczy” na Jego pamiątkę będziemy właśnie spożywali Jego Ciało i pili Jego Krew – że właśnie podczas Mszy Świętej wypełniamy słowa: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Że właśnie to konkretne wspólnotowe Łamanie Chleba miał na myśli Pan Jezus? Że właśnie wtedy jest tam to Jego Ciało i Krew z Ewangelii Jana?

I jeszcze z innej strony, czy to Ciało i Krew z Ewangelii Jana są pod taką namacalną postacią chleba i wina właśnie? Bo spotkałem się z taką interpretacją, że spożywamy Ciało i Krew Pana Jezusa, gdy słuchamy Słowa Bożego, czytamy je – że wtedy „spożywamy”. Co z taką interpretacją? Czy może jednak to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa z mowy Eucharystycznej z Ewangelii Jana odbywa się tylko podczas wspólnotowego Łamania Chleba a nie gdy słuchamy lub czytamy Słowo Boże. A może czytając i słuchając Słowa Bożego też spożywamy Ciało i Krew Pana Jezusa w równym stopniu jak podczas Łamania Chleba? Jak to jest? Więc kiedy spożywamy Ciało i Krew Pana Jezusa zgodnie z mową Eucharystyczną z Ewangelii Jana?

Dziękuję
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Pod koniec mowy Eucharystycznej na którą się powołujesz jest wzmianka, ze wielu usłyszawszy nauczanie Jezusa zgorszyło się i już za Jezusem nie chodziło. Zgorszyliby się, gdyby Jezus uważał, że spożywanie Jego Ciała i picie Jego krwi to słuchanie Jego słowa? Mówiliby, że Jego mowa jest trudna?  No i czemu to wszystko Jezus mówił w kontekście wspomnienia o mannie, którą jedli Izraelici na pustyni, a nie w kontekście jakiegoś nauczania Mojżesza? Eh...

Poza tym, w czasie Ostatniej Wieczerzy chyba Jezus dość jasno się wyraził, gdy mówił o chlebie, że jest Jego Ciałem iwinie, ze jest jego Krwią...

 

 

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg