Gość 12.09.2012 23:22

Witam. Ostatnio w moim kościele zaczęły odbywać się msze o uzdrowienie pod patronatem ,,odnowy w duchu świętym". Mam pytanie 1. Na jakiej podstawie działa ta organizacja w kościele? Ich regularne spotkania, doprowadzanie się do stanów euforycznych i emocjonalnych (płacze, krzyki, ect.), mówienie w obcych językach przypomina bardziej działalność sekciarską niż organizację kościoła katolickiego. 2. Czy osoby świeckie mogą uzdrawiać? Rozumiem, że odbywa się to za sprawą Ducha Świętego, ale wg tej organizacji Duch Święty zstępuje poprzez jej członków. Szczerze mówiąc jestem przerażony i zdezorientowany tym czego doświadczyłem na tej mszy. Ksiądz na jej koniec powiedział iż teraz nastąpi modlitwa o uzdrowienie, można podejść do osób z odnowy, które są cytuję: ,,takimi przekaźnikami między Bogiem"...

Odpowiedź:

Odnowa w Duchu Świętym cho ma korzenie w ruchu zielonoświątkowym, jest ruchem katolickim. Za poszczególne grupy odpowiadają opiekujący się nimi księża. To oni powinni czuwać, by do grupy nie zakradły się żadne treści, zachowania, niezgodne z naszą wiarą. Między innymi nad tym, by  nie rozdmuchiwać zbytnio w jakiś sztuczny sposób ekstatycznych uniesień wspólnoty. Ale to że świeccy, obdarzeni mocą Ducha Świętego, mogą uzdrawiać, nie jest z naszą wiarą sprzeczne...

J.