Strapiony 10.09.2012 19:21

Szczęść Boże!
Otóż, w niedzielę, gdy byłem na wyjeździe w innej miejscowości, szukając kościoła, do którego mógłbym pójść na niedzielną Eucharystię, poszedłem na mszę Kościoła Polskokatolickiego. Pierwszy raz wtedy zetknąłem się z tym Kościołem i chociaż jego nazwa wydała mi się dziwna, (wtedy myślałem, że z Kościołów Katolickich jest tylko Rzymskokatolicki i Grekokatolicki) myślałem, że będzie to msza obrządku Rzymskokatolickiego. W takim przeświadczeniu trwałem przez całą niedzielę, przyjmując także Komunię, zwłaszcza że liturgia była prawie identyczna, jak w Kościele Rzymskokatolickim, niemniej różnice były na tyle niewielkie, że nie wzbudziły moich podejrzeń. Jednak teraz, jak poszukałem informacji dotyczących tego Kościoła, nie jestem pewien, czy nie popełniłem grzechu, przez brak uczestnictwa w niedzielę we Mszy Świętej, a przez to także, przez świętokradzkie przyjęcie Ciała Pańskiego. Dodam jeszcze, że nie było to na jakimś odludziu, w tym dniu miałem możliwość wzięcia udziału w Rzymskokatolickiej Mszy Świętej, jednak wszedłem na tą mszę polskokatolicką, praktycznie tuż przed, a ponieważ się rozpoczynała, zostałem i aż do następnego dnia nie myślałem o tym, że nie wziąłem udziału we Mszy Świętej w obrządku Rzymskokatolickim.

Odpowiedź:

Brak świadomości, ze robi się coś złego (albo zaniedbuje coś dobrego) zwalnia z odpowiedzialności moralnej. Skoro Ci się pomyliło, nie jest grzechem zarówno to, że nie byłeś tego dnia na katolickiej Mszy ani to, ze przyjąłeś u polskokatolików Komunię...

J.