Mijja 07.09.2012 20:56

Byłam ostatnio na spotkaniach wspólnoty modlitewnej (taka forma modlitwy była dla mnie nowością - stąd moje pytania). W pewnym momencie wszyscy zaczęli modlić się (mówić) jednocześnie, część osób w nieznanym mi języku (mówiło coś lub nuciło - domyślam się, że to dar języków i na temat glosolalii przeczytałam już trochę w starych odpowiedziach).
Po zakończonej modlitwie (uwielbienia, podziękowania i przeproszenia) jedna z osób zaczęła mówić w obcym języku a druga tłumaczyć dla pozostałych (po jednym zdaniu). Były to jakby słowa wypowiadane przez Pana Jezusa do nas (np. „Nie lękaj się, wiem, co Cię boli, chcę uleczyć Twoje serce, zaufaj Mojemu Miłosierdziu…”). Później ktoś komentując użył dla tej mowy określenia "proroctwo". Moje pytania są następujące:
1) Czy to Duch Święty przemawia w momencie wygłaszania proroctwa przez mówiącą osobę (była to kobieta)? Czy może ta osoba chce coś powiedzieć od siebie (coś co jest zgodne z nauką Kościoła – np. że Pan Bóg leczy zranienia i chce, żeby Jemu zaufać całkowicie), ale używa takiej formy (mówi w 1 osobie jakby to mówił Pan Jezus), żeby pozostali lepiej odebrali , zapamiętali to, co usłyszą…?
2) Podczas spotkania wydawało mi się, że obcym językiem może być hebrajski i osoba tłumacząca może go znać. Ale na temat glosolalii wyczytałam, że to język, którego inni nie rozumieją. Czy zatem to Duch Święty pozwala zrozumieć tej drugiej to, co mówi pierwsza? Czy te 2 osoby znają ten język tylko w momencie modlitwy - przez dany moment, czy tak poza modlitwą również?
3) Raz zdarzyło się, że słowa proroctwa wypowiadane były tylko w języku polskim. Kto wtedy mówił – Duch Święty przez tą osobę czy ona sama?
Dziękuję bardzo za odpowiedź.

Odpowiedź:

1. Dar proroctwa, jeśli jest prawdziwy, pochodzi oczywiście od Boga. Ale odpowiadający nie potrafi prawdziwości daru ocenić. I to na odległość. Od tego zresztą jest dar rozpoznawania duchów ;)

2. Dar mówienia językami i ich tłumaczenia polega zasadniczo na tym, że ktoś mówi lub tłumaczy język, którego nie zna... Zdarzało się podobno w Ameryce, że ktoś śpiewał kolędę po Polsku, choć polskiego naprawdę nie znał...

3. Podobnie na to pytanie odpowiadający nie zna odpowiedzi. Ale oczywiście może być tak, że dar proroctwa ma ktoś, kto nie mówi językami...

J.