Gość 18.07.2012 19:44

Czy jakikolwiek zakon w Polsce przyjmie osobę rozwiedzioną, nie mającą dzieci na utrzymaniu ? Pytam z czystej ciekawości.

Odpowiedź:

Osoby rozwiedzione nie mogą być przyjęte do zakonu. Ważnie zawarte małżeństwo nakłada na nie inne obowiązki, nie do pogodzenia z życiem w zakonie...

J.