Ja 06.07.2012 12:54

Zapytanie o modlitwę spontaniczną na niedzielnej Mszy Św.

Czy można według swojej wiary wypowiadać sens modlitw eucharystycznych (swoimi słowami), czy też jak dziecko komunijne trzeba recytować dokładnie to co trzeba?
Na przykład w modlitwach wiernych w niedzielę na Mszy - czy można np. powiedzieć dziękuję Ci Boże za to i tamto, wierzę, wielbię Cię za wysłuchanie tych właśnie modlitw zamiast tradycyjnego "wysłuchaj nas Panie"?
Pytam tylko o kwestię czy to nie grzech, a nie czy tak należy lub nie należy.

Odpowiedź:

1. Modlitwę Eucharystyczną wypowiada kapłan, nie wierni. Wierny ani jej nie recytuje jak dziecko, ani nie wypowiada jej własnymi słowami.

2. Podczas Mszy należy zachować jedność z innymi jej uczestnikami liturgii. Odpowiada się więc w modlitwie wiernych tak, jak robią to wszyscy. Oczywiście jeśli w myślach dodasz podczas modlitwy jakąś swoją prośbę, to trudno to potraktować jako grzech...

J.