Gość codzienny 02.05.2012 22:07

Jak przekonać ludzi, że do Komunii można przystępować często, że zawsze powinna być w pełni przeżyta Msza wraz z przyjęciem Pana Jezusa? Oczywiście wiem, że nie można mieć grzechu ciężkiego, chodzi mi o takich ludzi, którzy uważają: jedna spowiedź - jedna Komunia i choć są w stanie łaski uświęcającej, nie przystępują do Komunii. Są też tacy, którzy uważają, że spowiedź jest tylko po to, żeby móc do Komunii przystąpić, a przecież spowiedź jest po to, by żyć w stanie łaski uświęcającej cały czas, jak najdłużej, przyjęta Komunia ma w tym pomóc, jest pełnią tej łaski, jest przywilejem tej łaski, że możemy Boga do siebie przyjąć. Tacy z kolei najczęściej uważają, że z grzechem lekkim tak samo jak z ciężkim, nie powinno się przystępować do Komunii i np. po zezłoszczeniu się na brzydką pogodę nie przyjmą Pana Jezusa do serca. Ich stan łaski trwa zazwyczaj pół godziny - od spowiedzi do Komunii.

Jest to poważny problem, bo ludzie tracą komunię z Bogiem z własnej woli lub z niewiedzy. Z własnego otoczenia mogę wnioskować, że już kilkakrotne przeżywanie Mszy św. bez przyjęcia Eucharystii oddala od wiary, powoduje zanik wrażliwości na sprawy boże. W każdym miejscu gdzie byłem ten problem zauważyłem. Jest on za bardzo przemilczany, nie spotyka się za często księży, którzy by o tym mówili, w gazetach religijnych też już dawno ten problem nie był poruszany, a o podstawowych takich sprawach powinno się przypominać często. Proszę o radę.

Odpowiedź:

Odpowiadającemu wydaje się, że temat jest poruszany. Zwłaszcza na katechezie. I chyba coraz lepiej rozumiany, bo procentowo chyba coraz więcej ludzi, uczestniczących w Mszy, przystępuje też do Komunii. Stare przyzwyczajenia być może jeszcze gdzieniegdzie pokutują, ale jak ktoś chodzi do kościoła, to pewnie od czasu do czasu usłyszy co trzeba. Zresztą można też o tym przeczytać w Katechizmie Kościoła katolickiego

Szczególnie ważne są tu dwa punkty Katechizmu:

1385 Aby odpowiedzieć na to zaproszenie, musimy przygotować się do tej wielkiej i świętej chwili. Św. Paweł wzywa nas do rachunku sumienia: "Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije" (1 Kor 11, 27-29). Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania.

1389 Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia w niedziele i święta w Boskiej liturgii"  i do przyjmowania Eucharystii przynajmniej raz w roku, jeśli to jest możliwe w Okresie Wielkanocnym, po przygotowaniu się przez sakrament pojednania. Ale Kościół gorąco zaleca jednak wiernym przyjmowanie Najświętszej Eucharystii w niedziele i dni świąteczne lub jeszcze częściej, nawet codziennie.

J.