pabl250 05.03.2012 11:23

(...) JEZELI TO SIE TYCZY JANA PAWŁA II TO DLACZEGO NIE ZGINĄŁ, WYGLĄDA NA TO JAK BY BÓG
NIE CHCIAŁ DOPUSCIC TEGO OBJAWIENIA I JE ZNIWELOWAŁ, ŻE JAKBY TO BYŁO FAŁSZYWE OBJAWIENIE I BÓG CHCIAŁ TEMU ZAPRZECZYC?? JAK TO MOŻNA WYTŁUMACZYC

Odpowiedź:

W pytaniu chodzi o trzecią tajemnice fatimską i o to, dlaczego opisana w niej śmierć papieża Jana Pawła II nie nastąpiła... Tłumaczy to kiedyś Kardynał Ratzinger, dzisiejszy papież Benedykt XVI: "Fakt, iż «macierzyńska dłoń» zmieniła bieg śmiertelnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię, i że ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji".

Całe obszerne opracowanie na temat trzeciej tajemnicy fatimskiej można znaleźć w raporcie umieszczonym w naszym portalu w serwisie Kościół. Kliknij TUTAJ

J.