Gość 22.02.2012 19:53

Co mówi prawo kościelne w przypadku,gdy kobieta odczuwa awersję seksualną w stosunku do męża i nie ma szans na podjęcie współżycia.Czy mąż powinien to uszanować, czy żona powinna się zmuszać(nawet kosztem zdrowia psychicznego). Czy jest to powód do stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Odpowiedź:

Przy orzekaniu nieważności małżeństwa zawsze bierze się pod uwagę stan małżonków w chwili zawierania sakramentu małżeństwa, jest to sprawa bardzo złożona. Jeśli jedno z małżonków ma opory przed podjęciem współżycia, drugie powinno to w danym momencie uszanować. Należy jednak szukać różnych sposobów o zmiany takiego nastawienia, choćby przez wizytę w Poradni życia rodzinnego.

XMP