wojzab20 22.02.2012 19:38

Mam pytanie które nurtuje mnie już od dłuższego czasu. Dlaczego wiara katolicka jest lepsza od innych wiar np.Harego Kryszny, buddyzmu czy judaizmu???

Odpowiedź:

Trudno oceniać religie pod kątem lepsza czy gorsza. Religia chrześcijańska w swym centrum stawia osobę Jezusa Chrystusa - Syna Boga, który wykupił człowieka z grzechu i chce każdemu dać udział w tej wywalczonej wolności. Tego nie ma innych religiach. Jeśli nawet pojawia się postać Jezusa (np. w Islamie) to nie jest ona postrzegana jako sam Bóg. Sobór Watykański II określił, że choć w innych religiach są pierwiastki, elementy prawdy, to jednak najpełniej jest ona dana człowiekowi w Kościele Katolickim, ponieważ pochodzi bezpośrednio od ustanowienia Jezusa Chrystusa. Inne religie też poszukują tej prawdy, ale odrzucając Chrystusa czynią to po omacku.

XMP