robzxc 07.02.2012 12:00

Czy dla Boga najważniejsze jest oddawanie mu czci?Czy jest mu milsze robienie dobrych uczynków czy tez uczestniczenie w wielu nabożeństwach?Będąc na mszy kończącej rok ,ksiądz przepraszał za to ze w mijającym roku tak mało poświęciliśmy Bogu czasu ,a nie za popełnione grzechy

Odpowiedź:

Bóg jest naszym największym dobrodziejem. Brak czasu dla Niego, to chyba jakaś czarna niewdzięczność, prawda?

Modlitwa albo służba innym to chyba fałszywa alternatywa. W życiu chrześcijanina - jak w życiu Jezusa - nie powinno brakować ani jednego, ani drugiego. Trzeba się strzec skrajności. Z jednej strony będzie to brak modlitwy z powodu nadmiernego aktywizmu, z drugiej koncentrowanie się na modlitwie a zaniedbywanie swoich ważnych obowiązków. Trzeba znaleźć złoty środek...

J.