elle 03.06.2003 11:55

Według jakich kryteriów można (powinno się) ustalić katolicką czy też uniwersalną hierarchię wartości? Rozumiem, że np. prawda, dobro i piękno powinny być przed wolnością, ale jak się mają prawda, dobro i piękno względem siebie i co z innymi wartościami, np. przyjaźnią, patriotyzmem?

Odpowiedź:

To dość trudne pytanie, bo w wielu przypadkach trudno o sztywne trzymanie się takiej czy innej kolejności. Wydaje nam się, że u szczytu takiej hierarchii powinien się znaleźć Bóg. Jeśli On jest na pierwszym, to wszystko jest na właściwym miejscu. Z tym związana jest także zasada miłości bliźniego... Jeśli dobrze rozumiane dobro bliźniego i swoje stawiamy na tym miejscu (a przecież nie jest to sprzeczne ze stawianiem na pierwszym miejscu Boga, bo kto prawdziwie miłuje Boga miłuje i braci – jak pisze św. Jan), to ta zasada będzie kierowała „ustawieniem” pozostałych....

Naszym zdaniem nie trzeba uściślać miejsca prawdy i dobra, gdyż prawdziwe dobro człowieka wypływa z prawdy o nim i odwrotnie: tylko szanując prawdę można rzeczywiście świadczyć dobro drugiemu człowiekowi. Podobnie jest z pozostałymi wartościami. Prawdziwy patriotyzm każe kochać ojczyznę, ale byłby karykaturą samego siebie, gdybyśmy w jego imię pogardzali ludźmi innych narodowości... Podobnie z przyjaźnią. Nie byłaby to przyjaźń prawdziwa, gdybyśmy stawiali ją ponad dobrem przyjaciela (i na przykład udawali, że nie dostrzegamy jakiegoś wielkiego zła, które czyni)...

J.

Pytania z dnia...

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Reklama