Pytanie 26.02.2017 14:04

Rozmawiałem z kapłanem na temat zaprzedania duszy diabłu
odpowiedział w prosty sposób żeby odkupić duszę trzeba wypełnić kilka warunków cytuję : 1. w pierwszy dzień modlitwa. 2. W drugi dzień czytanie pisma świętego. 3. W trzeci dzień post wieczorem trzeciego dnia spowiedź generalna i po spowiedzi wyrzeczenie się szatana i wyznanie wiary. Co o tym sądzisz?

Odpowiedź:

Nic. Skoro tak kapłan radził, to proszę się tego trzymać. 

J.