Z 17.03.2015 17:22

Pytanie nieco banalne ale... Kiedyś mieliśmy z pewną grupę mszę w nowym miejscu i miejscowy proboszcz miał do nas ogromne pretensje że nikt nie zadbał o to aby w czasie mszy zapalone były świece przy ołtarzu. Jakie to ma znaczenie czy świece są czy nie czy są one zapalone czy nie. Miałem wrażenie że dla owego proboszcza był to ogromny problem że nie było tak jak powinno być.

Odpowiedź:

Pewnie chodzi o wierność przepisom liturgicznym. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (OWMR 297) stanowi: :"W miejscu poświęconym Eucharystię należy sprawować na ołtarzu; natomiast poza miejscem poświęconym można ją celebrować na odpowiednim stole, zawsze jednak przykrywa się go obrusem i korporałem oraz ustawia się na nim krzyż i świeczniki".

J.

Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )