Diana Barry 05.01.2023 23:03

Dzień dobry,
1/ Wiem, że ważność spowiedzi nie jest zależna od grzeszności kapłana, ale co, jeśli spowiadalibyśmy się u kapłana ekskomunikowanego (np. nie wiemy o tym, czy nie zdradził czyjejś tajemnicy spowiedzi)? Czy spowiedź byłaby ważna?

2/ Penitent ma stałego spowiednika. Poza spowiedzią mają też rozmowy, w których penitent się radzi, opowiada o sobie itd., i w czasie takiej rozmowy ksiądz nawiązuje wprost do sprawy, którą znał jedynie z wcześniejszej spowiedzi tego penitenta. Zaniepokojony penitent zwraca na to uwagę, ksiądz stwierdza, że ekskomunika jest tylko, gdy zdradziłby sekret komuś innemu, ale oczywiście, jeśli penitent sobie tego nie życzy, to nie będzie nawiązywał w rozmowach do spraw z jego własnych spowiedzi. Penitent jest potem w rozterce: czy możliwe, że kapłan zaciągnął jednak ekskomunikę? Czy można bez obaw o ważność sakramentu spowiadać się wciąż u niego?
Pozdrawiam.

Odpowiedź:

1. Skoro nie wiesz, to spowiedź jest ważna.

2. Nie, to nie jest zdradzenie tajemnicy spowiedzi. Zdradzić tajemnicę można tylko wobec kogoś, kto jej nie zna. Jeśli w ramach kierownictwa duchowego rozmawia z człowiekiem także o tym, co wcześniej usłyszał na spowiedzi, nie ma problemu. Oczywiście ktoś może sobie tego nie życzyć. Ale kierownictwo duchowe pomijające jakieś ważne problemy duchowe człowieka - znane przecież ze spowiedzi - ma niewielki sens.

J.